Bezpieczenstwo Informacji (SZBI, ISO 27001), Audyt teleinformatyczny, Ciaglosc dzialania (BS 25999), Ochrona danych osobowych

Bezpłatne skanowanie antywirusowe dla firm

Panda Software Polska rozpoczęła akcję bezpłatnego skanowania firmowych sieci pod kątem obecności złośliwego oprogramowania. W akcji mogą wziąć udział wszystkie firmy, bez konieczności ingerowania we własne rozwiązania ochronne.

Jak wykazują wnioski podobnych badań przeprowadzonych w innych krajach, aż w 75% firmowych sieci funkcjonuje złośliwe oprogramowanie.
 
Akcja trwa od 17 września do 17 października br. Mogą w niej wziąć udział wszystkie firmy, które niezależnie od posiadanych zabezpieczeń chciałyby sprawdzić:

- czy aktualnie stosowane zabezpieczenia oferują optymalny poziom ochrony,
- czy w sieci nie znajdują się ukryte złośliwe programy i nie rozwijają się ciche epidemie
- który komputer stanowi największe zagrożenie.

Audyt bezpieczeństwa, firmowany przez Panda Software Polska, wykonywany jest za pomocą narzędzia o nazwie Malware Radar. Aplikacja dostępna jest w formie pojedynczego pliku lub narzędzia do ręcznej lub automatycznej dystrybucji w sieci. Dane na temat statusu wykonywanych skanowań i ich wyników uzyskuje się za pomocą indywidualnej konsoli WWW.

Aby wziąć udział w akcji i bezpłatnie przeskanować swą sieć wystarczy w dniach 17 września - 17 października odwiedzić stronę www.securityit.pl i dokonać rejestracji.

Źródło informacji: computerworld.pl

Additional information