Bezpieczenstwo Informacji (SZBI, ISO 27001), Audyt teleinformatyczny, Ciaglosc dzialania (BS 25999), Ochrona danych osobowych

Norma ISO/IEC 15408 za darmo

Organizacja ISO opublikowała publicznie część standardów. Na liście znalazły się m.in. wszystkie części normy ISO/IEC 15408.

Norma ISO 15408 opracowana została na podstawie wyników projektu Common Criteria. Kryteria zdefiniowane w tej normie mogą być wykorzystane jako podstawa do oceny właściwości zabezpieczeń produktów i systemów teleinformatycznych.

ISO/IEC 15408-1 – Technika informatyczna – Techniki zabezpieczeń – Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych – Część 1: Wprowadzenie i model ogólny – Norma definiuje podstawowe pojęcia, zasady oceny systemów informatycznych oraz ogólny model przeprowadzania takiej oceny.
ISO/IEC 15408-2 – Technika informatyczna – Techniki zabezpieczeń – Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego – Norma definiuje katalog komponentów funkcjonalnych pogrupowanych w grupy i klasy, za pomocą których można tworzyć szablony wymagań bezpieczeństwa dla środków teleinformatycznych.
ISO/IEC 15408-3 – Technika informatyczna – Techniki zabezpieczeń – Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych – Część 3: Wymagania uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń – Norma definiuje wymagania w celu osiągnięcia wskazanych poziomów zaufania, przedstawiono w niej kryteria oceny profilu zabezpieczeń i zadania zabezpieczeń, jak również wprowadzono poziomy zaufania (EAL – Evaluation Assurance Levels).

Normy do pobrania ze strony: Publicly Available Standards

Additional information