Bezpieczenstwo Informacji (SZBI, ISO 27001), Audyt teleinformatyczny, Ciaglosc dzialania (BS 25999), Ochrona danych osobowych

Polityka haseł w praktyce

Po tym jak anonimowy użytkownik opublikował w serwisie PastBin hasła ponad 10 tyś kont e-mail, pojawiły się statystyki pokazujące, jakich haseł w praktyce używają użytkownicy.
Analizie poddanych zostało 9 843 haseł. Najkrótsze hasło składało się z jednego znaku, zaś najdłuższe z 30. Najczęściej używanym hasłem było „123456” (64 wystąpienia), „123456789” (18 wystąpień), „alejandra” (11 wystąpień), „111111”  (10 wystąpień).  „albero”  (9 wystąpień). Często wykorzystywano inne popularne imiona, sekwencje liczb czy hasła takie jak „iloveyou” czy „america”. 42 % haseł zbudowanych było z małych liter od „a” do „z”, tylko 6% łączyło znaki litery, numery i znaki specjalne.  Średnia długość hasła wyniosła 8 znaków.
Statystyki te pokazują, iż użytkownicy używają często słabych haseł, podatniych na ataki słownikowe.

Additional information