Bezpieczenstwo Informacji (SZBI, ISO 27001), Audyt teleinformatyczny, Ciaglosc dzialania (BS 25999), Ochrona danych osobowych

WEP = brak zabezpieczenia

Nowy atak na algorytm WEP zajmuje mniej niż minutę, dzięki redukcji pakietów, których analiza jest wymagana w celu wyznaczenia klucza.

Słabości algorytmu WEP znane był już od kilku lat. W tym celu wymagane było przeanalizowanie kilkuset tysięcy pakietów. Nowy atak autorstwa naukowców z TUD (Technische Universität Darmstadt) wymaga zaledwie 40 tysięcy pakietów (50% szans na znalezienie klucza) lub 85 tysięcy pakietów (95% szans na znalezienie klucza).

W celu zabezpieczenia sieci bezprzewodowej lepiej skorzystać z algorytmu WPA2.

Więcej informacji na temat nowej metody łamania WEP.

Additional information