more info here solidworks 2017 64 bit installer solidworks 2017 premium programs for sale serial mac revit mep 2016

Bezpieczenstwo Informacji (SZBI, ISO 27001), Audyt teleinformatyczny, Ciaglosc dzialania (BS 25999), Ochrona danych osobowych

Nowy ITIL v3 - zmiany i porównanie z poprzednikiem

Najnowsza, trzecia wersja Biblioteki infrastruktury IT stanowi ważny krok w jej rozwoju. Oprócz innowacyjnych rozwiązań zaproponowano również mechanizmy pozwalające sprawnie zaadoptować nowe podejście w organizacjach, które stosują dotychczasowe praktyki. Trzecia wersja tworzy jeszcze wyraźniejsze i silniejsze powiązania pomiędzy dobrymi praktykami ITIL a korzyściami biznesowymi. Podstawową zmianą wprowadzaną w trzeciej wersji jest przyjęcie podejścia opartego o cykl życia w przeciwieństwie do organizowania dobrych praktyk wg sfer dostarczania usług IT. Trzecia wersja ITIL opiera się na pięciu podstawowych tytułach:
 • Service Strategy,
 • Service Design,
 • Service Transition,
 • Service Operation,
 • Continual Service Improvement.

Wprowadzone zmiany pokazują, w jaki sposób zarządzanie usługami IT dojrzewało w ostatnim czasie. I tak na przykład:

 • jeśli wersja 2 mówiła o dopasowaniu biznesu i IT, to wersja 3 zaznacza integrację biznesu i IT,
 • jeśli wersja 2 mówiła o zarządzaniu łańcuchem wartości, to wersja 3 podkreśla integrację sieci wartości,
 • jeśli wersja 2 mówiła o katalogach usług, to wersja 3 wprowadza dynamiczne portfolio usług,
 • jeśli wersja 2 mówiła o zbiorze zintegrowanych procesów, to wersja 3 posługuje się cyklem życia zarządzania usługami w sposób całościowy (ang. Holistic Service Management Lifecycle).


W nowej wersji ITIL wprowadza integrację strategii biznesowej ze strategią usług informatycznych, które są niezbędne do jej realizacji. Nowy ITIL łączy je w jednym ekosystemie wzajemnie od siebie zależnych elementów. Wśród korzyści wymienia się również wskazówki o dynamicznych metodach projektowania usług i wyznaczania wielkości zwrotu z inwestycji z nimi związanych. Nowa wersja dostarcza także informacji o sposobach zarządzania dostawcami usług oraz opisuje modele świadczenia usług. W bibliotece będzie można znaleźć także wskazówki o tym, w jaki sposób należy wdrażać i zarządzać usługami w środowisku dynamicznym, o dużym ryzyku zmienności potrzeb biznesowych. Poza tym nowa wersja uzupełnia obecną o braki w niej stwierdzone.

Model zawiera procesy niezbędne do zarządzania usługami w ramach ich cyklu życia. Najbardziej podstawowe praktyki związane z cyklem życia procesu zarządzania usługami są wspierane prze bardziej szczegółowe rozwiązania, które są związane z określonym sektorem przemysłu, odbiorcami lub zagadnieniem merytorycznym. W ten sposób Biblioteka staje się bardziej praktyczna, łatwiejsza w użyciu i dostarcza właściwych zaleceń dla różnych jej odbiorców.

W ramach Biblioteki mają być dostępne następujące pozycje:

 • The Official Introduction to ITIL Service Management,
 • Service Strategy,
 • Service Design,
 • Service Transition,
 • Service Operation,
 • Continual Service Improvement.


Nowa biblioteka ma być dostępna od końca maja 2007 roku.


Źródło: itSMF International

Additional information