Bezpieczenstwo Informacji (SZBI, ISO 27001), Audyt teleinformatyczny, Ciaglosc dzialania (BS 25999), Ochrona danych osobowych

Nowy ITIL v3 - zmiany i porównanie z poprzednikiem

Najnowsza, trzecia wersja Biblioteki infrastruktury IT stanowi ważny krok w jej rozwoju. Oprócz innowacyjnych rozwiązań zaproponowano również mechanizmy pozwalające sprawnie zaadoptować nowe podejście w organizacjach, które stosują dotychczasowe praktyki. Trzecia wersja tworzy jeszcze wyraźniejsze i silniejsze powiązania pomiędzy dobrymi praktykami ITIL a korzyściami biznesowymi. Podstawową zmianą wprowadzaną w trzeciej wersji jest przyjęcie podejścia opartego o cykl życia w przeciwieństwie do organizowania dobrych praktyk wg sfer dostarczania usług IT. Trzecia wersja ITIL opiera się na pięciu podstawowych tytułach:
 • Service Strategy,
 • Service Design,
 • Service Transition,
 • Service Operation,
 • Continual Service Improvement.

Wprowadzone zmiany pokazują, w jaki sposób zarządzanie usługami IT dojrzewało w ostatnim czasie. I tak na przykład:

 • jeśli wersja 2 mówiła o dopasowaniu biznesu i IT, to wersja 3 zaznacza integrację biznesu i IT,
 • jeśli wersja 2 mówiła o zarządzaniu łańcuchem wartości, to wersja 3 podkreśla integrację sieci wartości,
 • jeśli wersja 2 mówiła o katalogach usług, to wersja 3 wprowadza dynamiczne portfolio usług,
 • jeśli wersja 2 mówiła o zbiorze zintegrowanych procesów, to wersja 3 posługuje się cyklem życia zarządzania usługami w sposób całościowy (ang. Holistic Service Management Lifecycle).


W nowej wersji ITIL wprowadza integrację strategii biznesowej ze strategią usług informatycznych, które są niezbędne do jej realizacji. Nowy ITIL łączy je w jednym ekosystemie wzajemnie od siebie zależnych elementów. Wśród korzyści wymienia się również wskazówki o dynamicznych metodach projektowania usług i wyznaczania wielkości zwrotu z inwestycji z nimi związanych. Nowa wersja dostarcza także informacji o sposobach zarządzania dostawcami usług oraz opisuje modele świadczenia usług. W bibliotece będzie można znaleźć także wskazówki o tym, w jaki sposób należy wdrażać i zarządzać usługami w środowisku dynamicznym, o dużym ryzyku zmienności potrzeb biznesowych. Poza tym nowa wersja uzupełnia obecną o braki w niej stwierdzone.

Model zawiera procesy niezbędne do zarządzania usługami w ramach ich cyklu życia. Najbardziej podstawowe praktyki związane z cyklem życia procesu zarządzania usługami są wspierane prze bardziej szczegółowe rozwiązania, które są związane z określonym sektorem przemysłu, odbiorcami lub zagadnieniem merytorycznym. W ten sposób Biblioteka staje się bardziej praktyczna, łatwiejsza w użyciu i dostarcza właściwych zaleceń dla różnych jej odbiorców.

W ramach Biblioteki mają być dostępne następujące pozycje:

 • The Official Introduction to ITIL Service Management,
 • Service Strategy,
 • Service Design,
 • Service Transition,
 • Service Operation,
 • Continual Service Improvement.


Nowa biblioteka ma być dostępna od końca maja 2007 roku.


Źródło: itSMF International

Additional information