Bezpieczenstwo Informacji (SZBI, ISO 27001), Audyt teleinformatyczny, Ciaglosc dzialania (BS 25999), Ochrona danych osobowych

Obfitość mierników w SLA niepożądana

Dział IT powinien ustalać takie mierniki poziomu usług, które będą w rzeczywisty sposób odzwierciedlały wpływ IT na biznes. Gartner uważa, że nie należy koncentrować zbyt dużej uwagi do technicznej wydajności i dostępności poszczególnych systemów czy czasów reakcji help desku. Inną tendencją jest wykorzystywanie umów SLA do opisania każdego pojedynczego aspektu umowy outsourcingowej, przez co można utracić istotę tego, co naprawdę jest istotne dla usługobiorcy. Według Garntera organizacje wykazują skłonność do podpisywania zbyt wielu umów SLA. Stan ten pogorsza fakt, że nie są one regularnie przeglądane pod kątem aktualności pomimo wykorzystywania w codziennych operacjach. Dochodzi się w ten sposób do sytuacji, w której nie wiadomo, czy mierzymy właściwe rzeczy.
Gartner podaje sześć kroków do zarządzania umowami SLA:
  1. Zaangażuj wszystkie zainteresowane strony do zdefiniowania i zarzadzania umowami SLA (wiele organizacji pozostawia to działom IT),
  2. Zdefiniuj kluczowe procesy biznesowe,
  3. Mierz czynności, które są krytyczne dla prowadzenia biznesu,
  4. Sprawdzaj wyniki pomiarów, aby zidentyfikować problemy i ich przyczyny,
  5. Dokonuj niezbędnych korekt,
  6. Stale monitoruj i doskonal proces, aby utrzymać pożądany poziom.

Additional information