Artykuły

Buffer Overflow

Autor: Krystian Kloskowski

Jednym z bardziej popularnych błędów programistycznych jest przepełnienie bufora (buffer overflow). Polega on na nieprzemyślanym używaniu funkcji, które nie sprawdzają długości kopiowanych danych. Konsekwencją tego jest przepełnienie tablicy (bufora) i nadpisanie stosu. Cała ta sytuacja sprawia, iż w dzisiejszych czasach wiele systemów z rodziny UNIX jest podatnych na włamania. Artykuły omawiają podstawowe pojęcia oraz na przykładach wyjaśniają problem przepełnienia bufora.

Część 1 artykułu (PDF)

Część 2 artykułu (PDF)

Additional information