Artykuły

Buffer Overflow w Windows, symulacja włamania do systemu z wykorzystaniem błędu usługi sieciowej

Autor: Krystian Kloskowski

Większość exploitów wykorzystujących przepełnienie bufora na stosie nadpisuje adres powrotu zmieniając tym samym sterowanie i wykonując skok do kodu powłoki (shellcode) znajdującego się w buforze atakowanego programu. Każdy proces w systemie Windows posiada przypisaną mu procedurę obsługi wyjątków, która uruchamiana jest, gdy program wykona nieprawidłowe operacje. Taki mechanizm w znacznym stopniu może utrudnić hakerowi dokonanie włamania. Załóżmy ze przepełniając bufor na stosie w celu nadpisania adresu powrotnego nadpiszemy tez inne zmienne. Spowoduje to naruszenie ochrony pamięci i wywołanie procedury obsługi wyjątków danego procesu. Najprawdopodobniej proces zostanie zakończony i stracimy szanse wykonania skoku do kodu powłoki znajdującego się w buforze. Problem ten można rozwiązać nadpisując strukturę EXCEPTION_REGISTRATION, ale nie ten temat stanowi motyw przewodni tego artykułu. Takie i inne atrakcje czekają na hakerów zajmujących się wyszukiwaniem luk i exploitacją w systemie Windows. Artykuł ten stanowi doskonałą pożywkę dla początkujących hakerów rozpoczynających przygodę z exploitacją w systemie Windows. 

Pełen artykuł (PDF)

Additional information