upgrade cost adobe creative suite key finder adobe creative suite 5 mac software portraiture programs for serial key portraiture discover this autodesk inventor 2017 for mac download
trenbolone acetate dose click here for info black dragon testosterone half life of testosterone enanthate tren drug go to my blog his explanation

Standardy

Norma ISO 27002

Międzynarodowa norma ISO 27002 (Technika informatyczna – Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji) określa wytyczne związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Norma ta powstała w lipcu 2007 roku poprzez przemianowanie numeru normy z ISO/IEC 17799:2005 na ISO/IEC 27002:2005.

Budowa tej normy związana jest ściśle z budową Załącznikiem A normy ISO/IEC 27001:2005. Dla każdego wymagania zdefiniowanego w tym załączniku w normie ISO 27002 zawarto odpowiednie zalecenia.
 
Przedstawione wytyczne dotyczą następujących obszarów:

5 Polityka bezpieczeństwa
6 Organizacja bezpieczeństwa informacji
7 Zarządzanie aktywami
8 Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
9 Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
10 Zarządzanie systemami i sieciami
11 Kontrola dostępu
12 Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych
13 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
14 Zarządzanie ciągłością działania
15 Zgodność

Normy związane:
ISO/IEC 17799:2005 – norma zawierająca wytyczne, określające w jaki sposób spełnić poszczególne wymagania normy ISO/IEC 27001:2005
PN-ISO/IEC 17799:2007 – polskie tłumaczenie normy ISO/IEC 17799:2005
BS 7799-1:2002 – standard brytyjski na podstawie którego opracowana została norma ISO/IEC 17799:2005
ISO/IEC 27001:2005 – norma zawierająca wymagania odnośnie ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Additional information