Standardy

Norma ISO 15946

(Information technology - Security techniques - Cryptographic techniques based on elliptic curves - Part 1: General) Standard określa techniki kryptograficzne związane z kluczem publicznym oparte o krzywe eliptyczne. Norma składa się z pięciu części i zawiera mechanizmy tworzenia klucza dla symetrycznych technik kryptograficznych i mechanizmów podpisu elektronicznego.

Norma opisuje ogólne techniki oparte o krzywe eliptyczne, w szczególności prezentuje podstawy matematyczne ich zastosowania oraz określa techniki ich implementacji.

Additional information