Standardy

BS 25999

Seria BS 25999 została opracowana przez BSI i dotyczy obszaru zarządzania ciągłością działania. Standard zastępuje specyfikację PAS-56, która została jednocześnie wycofana.

Seria BS 25999 składa się z dwóch standardów. Pierwszy – BS 25999-1:2006 jest zbiorem wytycznych, które wprowadzają procesy, zasady i terminologię. Drugi– BS 25999-2 jest standardem, w oparciu o który może być przyznany certyfikat zgodności. Określa on wymagania do wdrożenia środków kontroli ciągłości działania.

BS 25999 został opracowany przez specjalistów pracujących w organizacjach z różnych krajów w oparciu o doświadczenie akademickie, techniczne i praktyczne w zarządzaniu ciągłością działania. Standard wprowadza systemowe podejście do zarządzania ciągłością działania w oparciu o dobre praktyki. Celem tego standardu jest zbudowanie pojedynczego źródła informacji pozwalającego zidentyfikować środki kontroli, które zgodnie z praktyką są niezbędne do zarządzania ciągłością działania. Standard może być wykorzystywany przez organizacje każdej wielkości w sektorach przemysłowym, handlowym, publicznym i non-profit.

Normy związane:

BS 25999-2

Additional information