Standardy

Normy ISO 27000

Celem opracowania grupy norm ISO 27000 jest zebranie i ujednolicenie dotychczasowych opracowań i standardów poświęconych bezpieczeństwu informacji.


W skład tej grupy wchodzić będą następujące normy:

  • ISO/IEC 27001:2005 – wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  • ISO/IEC 27002 – ma zastąpić normę ISO/IEC 17799:2005 – wytyczne związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  • ISO/IEC 27003 (w trakcie opracowywania) – porady i wskazówki dotyczące implementacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  • ISO/IEC 27004 (w trakcie opracowywania) – wskaźniki i pomiar dotyczący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  • ISO/IEC 27005 (w trakcie opracowywania) – wzorzec może stanowić norma      BS 7799-3 – szacowania ryzyka w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  • ISO/IEC 27006 (w trakcie opracowywania) – wytyczne do certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Additional information