buy online indesign adobe indesign for sale read this post here buy online office download full version microsoft office 2010 cost of illustrator cheap software

Standardy

Norma ISO 13335

Raport techniczny ISO 13335 określany jest mianem Guidelines for the Management of IT Security i składa się z pięciu części.

Raport techniczny ISO 13335 określany jest mianem Guidelines for the Management of IT Security i składa się z pięciu części.

ISO/IEC TR 13335-1/PN-I-13335-1: Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych

 • Terminologia, związki między pojęciami
 • Podstawowe modele
 • Trzy podprocesy – zarządzanie ryzykiem, zarządzania zmianami i konfiguracją

ISO/IEC TR 13335-2/PN-I-13335-2: Technika informatyczna – Planowanie i zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych

 • Określenie celów, strategii i polityki bezpieczeństwa
 • Określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa
 • Różne podejścia do prowadzenia analizy ryzyka
 • Plany zabezpieczeń – dobór właściwych zabezpieczeń oraz monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania
 • Organizacja służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • Znaczenie szkoleń i działań uświadamiających
 • Role i stanowiska pracy w instytucji związane z bezpieczeństwem
 • Wykrywanie i reagowanie na incydenty

ISO/IEC TR 13335-3: Techniki zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych

 • Szczegółowe przedstawienie procesów zarządzania
 • Formułowanie trójpoziomowej polityki bezpieczeństwa
 • Rozwinięcie problematyki analizy ryzyka
 • Rozwinięcie problematyki implementacji planu zabezpieczeń
 • Czynności powdrożeniowe, w tym: utrzymanie, monitorowanie i reagowanie na incydenty

ISO/IEC TR 13335-4: Wybór zabezpieczeń

 • Klasyfikacja i charakterystyka różnych form zabezpieczeń
 • Sposoby doboru zabezpieczeń ze względu na rodzaj zagrożenia lub specyfikację systemu
 • Prezentacja szczegółowych zaleceń wynikających z norm ISO/IEC i opracowanych przez różne organizacje
 • Podejście do wysokopoziomowej analizy ryzyka polegające na wyróżnieniu obszarów wymagających dalszej szczegółowej analizy ryzyka oraz tych gdzie wystarczy ochrona podstawowa

ISO/IEC TR 13335-5: Zabezpieczenie dla połączeń z sieciami zewnętrznymi

 • Dobór zabezpieczeń stosowanych do ochrony styku systemów instytucji z siecią zewnętrzną

 

Additional information