autodesk inventor purchase this link buying project sigmaplot 12.5 pc mac download sigmaplot 12.5 click this link

Standardy

Norma ISO 15408

Norma ISO 15408 opracowana została na podstawie wyników projektu Common Criteria. Kryteria zdefiniowane w tej normie mogą być wykorzystane jako podstawa do oceny właściwości zabezpieczeń produktów i systemów teleinformatycznych.

Wspólne kryteria (CC) pozwalają na porównywanie wyników niezależnie od dokonywanych ocen zabezpieczeń.

Norma ta opracowana została w 1999 roku i składa się z trzech części. W roku 2002 PKN opublikował polską wersję pierwszej i trzeciej części tej normy. W roku 2005 opublikowana została nowa wersja tych norm.
ISO/IEC 15408-1 – Technika informatyczna – Techniki zabezpieczeń – Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych – Część 1: Wprowadzenie i model ogólny – Norma definiuje podstawowe pojęcia, zasady oceny systemów informatycznych oraz ogólny model przeprowadzania takiej oceny.
ISO/IEC 15408-2 – Technika informatyczna – Techniki zabezpieczeń – Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego – Norma definiuje katalog komponentów funkcjonalnych pogrupowanych w grupy i klasy, za pomocą których można tworzyć szablony wymagań bezpieczeństwa dla środków teleinformatycznych.
ISO/IEC 15408-3 – Technika informatyczna – Techniki zabezpieczeń – Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych – Część 3: Wymagania uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń – Norma definiuje wymagania w celu osiągnięcia wskazanych poziomów zaufania, przedstawiono w niej kryteria oceny profilu zabezpieczeń i zadania zabezpieczeń, jak również wprowadzono poziomy zaufania (EAL – Evaluation Assurance Levels).

Normy do pobrania za darmo ze strony: Publicly Available Standards

Additional information