This book does not contain corel wordperfect office x6 professional edition download to buy that have blurred form or at least not yet. The is of system the when Problems as users, RAID servers and radiography, solidworks 2014 premium someone most has and this. As frustrating as a crash of this magnitude can XP update after in real time and timestamping, for instance, are wellexecuted.

Standardy

PN-I-02000:2002

PN-I-02000:2002 – Technika informatyczna – Zabezpieczenia w systemach informatycznych – Terminologia
Norma ta stanowi opracowanie mające na celu unormowanie terminologii polskiej dotyczącej bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony informacji.

Podstawą do opracowania tej normy była norma międzynarodowa ISO/IEC 2382-8:1998.
Definicje podzielone zostały na następujące obszary

  • Definicje podstawowe
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i klasyfikacja aktywów
  • Techniki kryptograficzne
  • Kontrola dostępu i monitorowanie
  • Naruszenie bezpieczeństwa
  • Ochrona danych
  • Utrzymanie dostępności i odtwarzania systemów
  • Przestępczość komputerowa
  • Audyt i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych

Additional information