Standardy

PN-I-02000:2002

PN-I-02000:2002 – Technika informatyczna – Zabezpieczenia w systemach informatycznych – Terminologia
Norma ta stanowi opracowanie mające na celu unormowanie terminologii polskiej dotyczącej bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony informacji.

Podstawą do opracowania tej normy była norma międzynarodowa ISO/IEC 2382-8:1998.
Definicje podzielone zostały na następujące obszary

  • Definicje podstawowe
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i klasyfikacja aktywów
  • Techniki kryptograficzne
  • Kontrola dostępu i monitorowanie
  • Naruszenie bezpieczeństwa
  • Ochrona danych
  • Utrzymanie dostępności i odtwarzania systemów
  • Przestępczość komputerowa
  • Audyt i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych

Additional information